1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5. I miejsce w kategorii Zabytki w konkursie fotograficznym odbywającym się podczas XI Zlotu Plejad.

   

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.